Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 21.mart. Međunarodna federacija socijalnih radnika u povodu Međunarodnog dana socijalnog rada usvojila je ovogodišnji moto pod nazivom „Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje“.

Često javnost nije ni upoznata šta sve spada u djelokrug rada socijalnih radnika i drugih profesionalaca u centrima za socijalni rad. Uvođenje u prava na novčana davanja je samo dio poslova koji su u posljednjoj godini veoma opteretili centre, a sve na uštrb usluga socijalnog rada. Usluga savjetovanja i porodično-pravne zaštite, saniranje porodičnih odnosa, prevencije izdvajanje djece iz porodica, smještaja u hraniteljske porodice i ustanove socijalne zaštite djece i lica bez podočnog staranja, usvojenje, starateljstvo, nasilje u porodici, rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, ovisnicima, žrtvama trgovine ljudima, djecom bez pratnje i rad sa brojnim drugim licima u stanju socijalne potrebe su samo neki od poslova koji se obavljaju u okviru djelatnosti socijalnog rada, a koji zahtjeva poznavanje i primjenu preko 30 zakonskih propisa.

Zato boljim upoznavanjem djelatnosti socijalnog rada, razumjevanje i podrškom socijalnih radnika i svih stručnjaka možemo samo pokušavati razumjeti šta to sve obuhvata odgovorna i humana djelatnost socijalnog rada i da bi svako iz svoje nadležnosti trebao hitno doprinijeti jačanju kapaciteta centara za socijalni rad. Ipak, mnogi smatraju da može bilo ko obavljati sve navedene poslove, a to često znači odlučivati o sudbinama drugih.

Stoga je ovaj dan prilika da ukažemo na značaj djelatnosti socijalnog rada u društvu i potrebu zajedničkog djelovanja sa donosiocima odluka u cilju poštivanja i podizanja digniteta ustanova i profesionalaca kojiobavljaju djelatnost socijalnog rada.

Imajući u vidu izuzetan društeni značaj profesije socijalnog rada, svim socijalnim radnicima/ radnicama, ali i drugim stručnjacima i stručnjakinjama i humanitarnim radnicima/ radnicama koji obavljaju djelatnost socijalnog rada čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada!

U videu saznajte više o njihovom radu i neke od uspješnih priča koje su rezultata njihovog rada i predanosti. Odvojimo trenutak da prepoznamo njihov doprinos i zahvalimo svim socijalnim radnicima na njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti pomaganju drugima.

278563937 719627522379669 1718819126291611494 n

JU MSŠ Kalesija na proslavi 45. rođendana dodjelila zahvalnicu našoj ustanovi

Dana 20.04.2022. godine, u holu Mješvite srednje škole u Kalesiji održana je prigodna priredba u povodu 45. rođendana ove ustanove. Uz bogat kulturno-zabavni program, dodjeljenu su i zahvalnice učenicima i profesorima sa ostvarenim rezultatima na općinskim i kantonalnim takmičenjima. Pored njih, zahvalnicu su dodjeljene i određenim pojedincima i ustanovama.

JU Centar za socijalni rad Kalesija je jedna od ustanova koja je dobila zahvalnicu. Kolektiv naše ustanove Menadžmentu JU MSŠ Kalesija čestita 45. rođendan uz želju da njihova ustanova odškoluje i iznjedri još mnogo dobrih osoba a samim tim i radnika.

N adamo se da će se naša saradnja sa MSŠ Kalesija nastaviti i u narednom periodu.

 

 

IFTARI NA PODRUCJU KALESIJE

IFTARI NA PODRUCJU KALESIJE

U okviru nase akcije IFTAR 22, veceras smo pored redovnih ukupno pripremljenih i isporucenih 250 iftarskih obroka podijelii i 50 iftara postacima s podrucja opcine Kalesija. U distribuciji iftara na kucne adrese pomogli su nam uposlenici Centra za socijalni rad Kalesija. Zahvaljujemo su rukovodstvu i uposlenicima ove ustanove na stalnoj saradnji s ciljem podrske razlicitim kategorijama stanovnistva. Pozivamo sve koji mogu da podrze nasu akciju IFTAR 22.

Posjeta EUFOR Lot House Tuzla 3

Aktivnosti naše institucije za 2021. godinu

Dragi #friends, biznis #partners, naši dragi #korisnici, predstavljamo vam aktivnosti naše institucije za 2021. godinu. godinu dana. Iskoristimo priliku da se zahvalimo svima vama, jer bez vas ne bismo mogli da realizujemo sve ove aktivnosti. Vjerujemo da će se saradnja nastaviti i u narednom periodu!
Tim naše ustanove bi se zahvalio općinskim vijećnicima koji su, na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća, prepoznali i pohvalili rad Centra i usvojili Izvještaj o radu Centra za socijalni rad Kalesija za 202 godinu 1. godinu dana.
Jacanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH

Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH

📢Danas je u BKC “Alija Izetbegović” Kalesija održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, predstavnici Općine, Centra za socijalni rad I obrazovnih ustanova sa područja Kalesije, Sapne I Teočaka. Navedeni sastanak se realizuje kao jedna od aktivnoati u sklopu projekat “Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH”.
❗️Nakon sastanka, upriličena je posjeta Romskom naselju “Olanovica” gdje je održan sastanak i podjeljen je edukativni materijal.
Više na fotografijama 🔻🔻🔻
❗️Više o samom projektu i njegovom značaju pogledajte u video prilogu:

Pokazna vjezba

Pokazna vježba

Danas su predstavnici JU Centra za socijalni rad Kalesija uzeli aktivno učešće u “pokaznoj vježbi” u okviru koje su učestvovali i Služba civilne zaštite općine, PVJ Kalesija, PS/PU Kalesija, Crveni križ općine Kalesija i uposlenici OŠ “Memići” u sklopu DRR koja je podržana od strane Švicarske Vlade a koju implementira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC u partnerstvu sa World Vision Bosna i Hercegovina.
Svrha vježbe koja je održana jeste provjera Plana zašite i spašavanja škole, uigranosti nastavnog osoblja i đaka u saradnji sa snagama odgovora sistema zaštite i spašavanja općine Kalesija koje bi stajale na raspolaganju u slučaju stvarne nesreće/vanredne situacije sa težnjom usavršavanja i ubrzavanja provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja (reakcija, uzbunjivanje, evakuacija, odgovor, spašavanje, koordinacija i dr.).
Podrska partnerskom Udruzenju 2

Podrška partnerskom Udruženju “Ženo Majko Sestro Kalesija”

Danas su uposlenici JU Centra za socijalni rad Kalesija pružili podršku partnerskom Udruženju “Ženo Majko Sestro Kalesija” u povodu akcije „Dan narcisa“ koji su organizovali u Kalesiji.
Simboličnom prodajom narcisa, članice Udruženja su još jednom ukazale na probleme sa kojima se suočavaju i upozorile na bitnost rane prevencije.
#DanNarcisa se u cijelom svijetu obilježava kao pozdrav proljeću, novom životu, ali ima tu simbolike i sa ženama oboljelim od raka dojke. Prodajom narcisa, cvijeta koji simbolizira buđenje života i nade, željele su podstaknuti žene da se ozbiljno bave svojim zdravljem jer su za borbu protiv te opake bolesti od izuzetnog značaja prevencija i rano otkrivanje.
Dan narcisa je dan kada žene obilježavaju svoj novi početak života. Inače, narcis u svijetu predstavlja novi život, simbol proljeća, novog života, napretka.
Posjeta porodici Dzafic Samira iz Rainaca Donjih

Posjeta porodici Džafić Samira iz Rainaca Donjih

Danas su predstavnici JU Centra za socijalni rad Kalesija zajedno sa predsjednikom Udruženja „Crveno-bijela-crvena radost“ iz Tuzle gdin. Maid Sarvanom posjetili porodicu Džafić Samira iz Rainaca Donjih, općina Kalesija. Porodici Džafić je tokom vikenda u požaru, potpuno izgorjlo prizemlje porodične kuće u kojoj je živio sa troje mldb. djece. Od strane Samira, smo upoznati da su komšije iz bliže socijalne sredine, kao i predstavnici Islamske zajednice i Mjesne zajednice Rainci Donji, pokrenuli akciju u cilju prikupljanja novčanih sredsstava za adaptaciju stambenog objekta. JU Centar za socijalni rad Kalesija će u saradnji sa partnerima uključiti u navedenu akcija.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane, kako fizička lica tako i društveno odgovorne firme, da se odazovu akciji i time daju doprinos u adaptaciji kuće kako bi se porodici Džafić što prije obzbjedili uslovi za povrat u porodičnu kuću.
U slučaju da su Vam potrebe dodatne informacije, možete se obratiti našoj ustanovi na broj telefona 035/631-176 ili direktno na broj Džafić Samira 061/961-208.
Pristup i povjerenje Roma u institucije sigurnosti i pravosuda u Bosni i Hercegovini

Pristup i povjerenje Roma u institucije sigurnosti i pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Predstavnici naše ustanove, učestvovali su na radionici pod nazivom „Pristup i povjerenje Roma u institucije sigurnosti i pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ koja se održala u Sarajevu dana 17. i 18.03.2022. godine u organizaciji Atlantska Inicijativa / Atlantic Initiative.
Cilj radionice je razmjena iskustava te razgovor o načinima unapređenja položaja Roma i Romkinja koje su neophodne za omogućavanje boljeg i ravnopravnog pristupa.

Gostovanje direktora naše ustanove NEON Televizija

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu.
Ove godine se obilježava u utorak 15. marta.
O ulozi socijalnog radnika u društvu, kao i kako je obilježen Međunarodni dan socijalnog rada u Kalesiji govori direktor Centra za socijalni rad Kalesija Muhamed Majdančić.

Narodna kuhinja “Help others – Salzburg” Kalesija

U povodu otvaranja Narodne kuhinje “Help others – Salzburg” u Kalesiji, pozivamo sva stara i iznemogla lica koja nemaju bližih srodnika koji mogu brinuti o njima i ne ostvaruju prihode od koji se mogu izdržavati, a imaju prebivalište na području općine Kalesija da se jave u našu ustanovu, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, kako bi stručni radnici izvršili procjenu a sve u cilju ostvarivanja prava na topao obrok u Narodnoj kuhinji u Kalesiji.

Djeci do 18. godine 100 KM djeciji doplatak

Djeci do 18. godine 100 KM dječiji doplatak

🟡 Djeci do 18. godine 100 KM dječiji doplatak
Provedbu novog zakona o zaštiti porodica s djecom, čiju primjenu Vlada FBiH, kako je predloženo ovim aktom koji treba proći proceduru i u Federalnom parlamentu, planira početi od 1. jula ove godine. Iako je ranije bilo planirano 32,5 miliona KM, Vlada je uspjela u predloženom budžetu za 2022. osigurati još 17,5 miliona. To je ukupno 50 miliona KM polugodišnje izdvajanje za blizu 90.000 djece koja će ostvarivati pravo na dječiji doplatak u mjesečnom iznosu od oko 100 KM do navršene 18. godine. Od 2023. godine, Vlada planira godišnje u ovu svrhu izdvajati 100 miliona KM.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba