Korisnici socijalne zaštite/skrbi
 1. dijete bez roditeljske zaštite
 2. odgojno zanemareno dijete
 3. odgojno zapušteno dijete
 4. dijete čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama
 5. osobe ometene u psihofizičkom razvoju i osobe s invaliditetom
 6. materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe
 7. stare osobe bez porodičnog staranja
 8. osobe i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je zbog okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite

Zaštita/skrb civilnih žrtava rata

Civilna žrtva rata je osoba kod koje je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% usljed:

 1. zlostavljanjem, odnosno lišavanjem slobode tijekom ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti,
 2. u vezi s ratnim događanjima (bombardiranjem, ulične borbe, eksplodiranje ratnog materijala, zalutali metak),
 3. od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata,
 4. u vezi s diverzantskim terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak F BiH.

Zaštita/skrb porodice/obitelji

Cilj zaštite porodice/obitelji s djecom jeste:

 1. svoj djeci osigurati približno jednake uvjete za zdrav i pravilan tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj u porodici/obitelji,
 2. pomoć u ostvarivanju reproduktivne uloge porodice/obitelji, pomoć u njezi, podizanju, odgoju i zaštiti djece te poboljšanju kvaliteta života porodice/obitelji,
 3. razvijanje humanih odnosa u skladu s načelima građanskog morala i solidarnosti.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

  Kontakt info

  Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

  +387 35 631 176

  +387 35 631 581

  info@csrkalesija.ba