Pokazna vjezba

Pokazna vježba

965 Views
Danas su predstavnici JU Centra za socijalni rad Kalesija uzeli aktivno učešće u “pokaznoj vježbi” u okviru koje su učestvovali i Služba civilne zaštite općine, PVJ Kalesija, PS/PU Kalesija, Crveni križ općine Kalesija i uposlenici OŠ “Memići” u sklopu DRR koja je podržana od strane Švicarske Vlade a koju implementira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC u partnerstvu sa World Vision Bosna i Hercegovina.
Svrha vježbe koja je održana jeste provjera Plana zašite i spašavanja škole, uigranosti nastavnog osoblja i đaka u saradnji sa snagama odgovora sistema zaštite i spašavanja općine Kalesija koje bi stajale na raspolaganju u slučaju stvarne nesreće/vanredne situacije sa težnjom usavršavanja i ubrzavanja provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja (reakcija, uzbunjivanje, evakuacija, odgovor, spašavanje, koordinacija i dr.).

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba