Prava iz socijalne zaštite/skrbi:
 1. osposobljavanje za život i rad
 2. smještaj u ustanovu socijalne zaštite
 3. kućna njega i pomoć u kući
Civilne žrtve rata imaju pravo na:
 1. ličnu/osobnu invalidninu
 2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 3. ortopedski dodatak
 4. porodičnu/obiteljsku invalidninu
 5. pomoć za podmirenje troškova liječenja i nabavku ortopedskih pomagala
  osposbljavanje za rad
 6. prvenstvo pri zapošljavanju
Osnovna prava porodice/obitelji s djecom:
 1. dječiji doplatak
 2. nadoknada ženi-majci dok je odsutna s posla zbog porođaja i njege djeteta
 3. novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu
 4. jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta
 5. pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci
 6. posebni psihosocijalni tretmani trudnica

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

  Kontakt info

  Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

  +387 35 631 176

  +387 35 631 581

  info@csrkalesija.ba