Djeci do 18. godine 100 KM djeciji doplatak

Djeci do 18. godine 100 KM dječiji doplatak

109 Views

🟡 Djeci do 18. godine 100 KM dječiji doplatak
Provedbu novog zakona o zaštiti porodica s djecom, čiju primjenu Vlada FBiH, kako je predloženo ovim aktom koji treba proći proceduru i u Federalnom parlamentu, planira početi od 1. jula ove godine. Iako je ranije bilo planirano 32,5 miliona KM, Vlada je uspjela u predloženom budžetu za 2022. osigurati još 17,5 miliona. To je ukupno 50 miliona KM polugodišnje izdvajanje za blizu 90.000 djece koja će ostvarivati pravo na dječiji doplatak u mjesečnom iznosu od oko 100 KM do navršene 18. godine. Od 2023. godine, Vlada planira godišnje u ovu svrhu izdvajati 100 miliona KM.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba