Zahtjev za dječiji dodatak

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za novčanu naknadu umjesto plate za vrijeme odsustvovanja s posla

Zahtjev za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja

Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu kao civilna žrtva rata

Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečno lično novčano primanje kao civilna žrtva rata

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu kao civilna žrtva rata

Zahtjev za procjenu sposobnosti i određivanje podrške

Zahtjev za Stalnu novčanu pomoć

Zahtjev za subvencioniranje troškova prijevoza

Zahtjev za uvećani dječiji dodatak

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta

Zahtjev za zdravstveno osiguranje za lica sa navršenih 65 godina života

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje za djecu

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje licu u statusu socijalne potrebe

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvencioniranje dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga

Zahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju troškova sahrane-dženaze-pokopa

Zahtjev za ostvarivanje prava na privremenu novčanu pomoć

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci

Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica - Punoljetna lica

Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica - maloljetna lica

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba