Jasmina Valjevac 2

Jasmina Valjevac

BA prava - stručni saradnik

Huremovic Mahir 2

Huremović Mahir

MA socijalnog rada - viši stručni saradnik

Edina Mulalic

Edina Mulalić

Mr.sci. dipl. ped.psi. - viši stručni saradnik

Edina Pozegic

Edina Požegić

dipl. scr. - stručni saradnik

Selmir Buljkic removebg preview

Selmir Buljkić

dipl. soc-ped. - viši stručni saradnik

Ibrahim Hadzic2

Ibrahim Hadžić

BA scr. stručni saradnik

Jasmina Mehmedovic Selimovic3

Jasmina Mehmedović Selimović

BA scr. - stručni saradnik

Adnan Gutic 2

Adnan Gutić

dipl. scr. - viši stručni saradnik

Dugonjic Safeta

Dugonjić Safeta

Referat za knjigovodstvo, blagajnu i finansije

Vildana Fatic

Fatić Vildana

dipl. pravnik

Fazlic Jusuf

Fazlić Jusuf

Referat za dječiji dodatak

Senad Hrustic

Senad Hrustić

Mr.sc.prof. Sručni saradnik

//csrkalesija.ba/wp-content/uploads/2022/04/jucsrkalesija-team.jpg
Služba Uposlenik Email
Služba direktora Muhamed Majdančić direktor@csrkalesija.ba
Služba za opće i pravne poslove, matičnu evidenciju i slobodu pristupa informacijama Jasmina Valjevac pravniposlovi@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu punoljetnih lica i hraniteljstvo Mahir Huremović hraniteljstvo@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu maloljetnih lica i zaštitu od nasilja u porodici Edina Mulalić zastitaodnasilja@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu civilnih žrtava rata i starateljstvo Edina Požegić starateljstvo@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu maloljetnih lica i zaštitu djece, mladih i lica u sukobu sa zakonom Selmir Buljkić zastitadjece@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu lica sa invaliditetom I zdravstveno osiguranje Ibrahim Hadžić zastitalica@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu materinstva i ostale oblike socijalne zaštite Jasmina Mehmedović Selimović zastitamaterinstva@csrkalesija.ba
Služba za poslove hraniteljstva i institucionalni smještaj lica Adnan Gutić smjestajlica@csrkalesija.ba
Referat za knjigovodstvo, blagajnu i finansije Dugonjić Safeta finansije@csrkalesija.ba
Referat za protokol, kancelarijsko poslovanje i arhivu Fatić Vildana protokol@csrkalesija.ba
Referat za dječiji dodatak Fazlić Jusuf djecijidodatak@csrkalesija.ba
Služba za porodičnu zaštitu porodicnazastita@csrkalesija.ba
Stručni saradnik/viši stručni saradnik za analitiku, istraživanje i projekte Senad Hrustić
Stručni saradnik/viši stručni saradnik za socijalnu zaštitu punoljetnih lica i ostale oblike socijalne zaštite

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba