Jasmina Kulovic Visi strucni saradnik

Jasmina Kulović

BA prava - viši stručni saradnik

Mahir Huremovic 2 Visi strucni saradnik

Huremović Mahir

MA socijalnog rada - viši stručni saradnik

Edina Mulalic – Visi strucni saradnik

Edina Mulalić

Mr.sci. dipl. ped.psi. - viši stručni saradnik

Edina Pozegic – Visi strucni saradnik

Edina Požegić

dipl. scr. - viši stručni saradnik

Selmir Buljkic – Visi strucni saradnik

Selmir Buljkić

dipl. soc-ped. - viši stručni saradnik

Ibrahim Hadzic – Visi strucni saradnik

Ibrahim Hadžić

BA scr. viši stručni saradnik

Emina Catic Strucni saradnik

Emina Ćatić

dipl. pedagog - psiholog Stručni saradnik

Jasmina Selimovic Mehmedovic – Visi strucni saradnik

Jasmina Mehmedović Selimović

BA scr. - viši stručni saradnik

Adnan Gutic – Visi strucni saradnik 1 1

Adnan Gutić

dipl. scr. - viši stručni saradnik

Safeta Dugonjic Visi referent

Dugonjić Safeta

Viši referent za knjigovodstvo, blagajnu i finansije

Vildana Fatic Visi referent

Fatić Vildana

dipl. pravnik - viši referent

Esada Bukvar Referent

Esada Bukvar

dipl. scr - referent za dječiji dodatak

Senad Hrustic – Strucni saradnik

Senad Hrustić

Mr.sc.prof. Sručni saradnik

//csrkalesija.ba/wp-content/uploads/2022/04/jucsrkalesija-team.jpg
Služba Uposlenik Email
Služba direktora Muhamed Majdančić direktor@csrkalesija.ba
Služba za opće i pravne poslove, matičnu evidenciju i slobodu pristupa informacijama Jasmina Valjevac pravniposlovi@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu punoljetnih lica i hraniteljstvo Mahir Huremović hraniteljstvo@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu maloljetnih lica i zaštitu od nasilja u porodici Edina Mulalić zastitaodnasilja@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu civilnih žrtava rata i starateljstvo Edina Požegić starateljstvo@csrkalesija.ba
Služba za socijalnu zaštitu maloljetnih lica i zaštitu djece, mladih i lica u sukobu sa zakonom Selmir Buljkić zastitadjece@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu lica sa invaliditetom I zdravstveno osiguranje Ibrahim Hadžić zastitalica@csrkalesija.ba
Služba za zaštitu materinstva i ostale oblike socijalne zaštite Jasmina Mehmedović Selimović zastitamaterinstva@csrkalesija.ba
Služba za poslove hraniteljstva i institucionalni smještaj lica Adnan Gutić smjestajlica@csrkalesija.ba
Referat za knjigovodstvo, blagajnu i finansije Dugonjić Safeta finansije@csrkalesija.ba
Referat za protokol, kancelarijsko poslovanje i arhivu Fatić Vildana protokol@csrkalesija.ba
Referat za dječiji dodatak Esada Bukvar djecijidodatak@csrkalesija.ba
Služba za porodičnu zaštitu porodicnazastita@csrkalesija.ba
Stručni saradnik/viši stručni saradnik za analitiku, istraživanje i projekte Senad Hrustić
Stručni saradnik/viši stručni saradnik za socijalnu zaštitu punoljetnih lica i ostale oblike socijalne zaštite
Služba za socijalnu zaštitu maloljetnih, punoljetnih lica i zaštitu od nasilja u porodici Emina Ćatić zastitamaloljetnih@csrkalesija.ba

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba