Naknade porodiljama iz radnog odnosa

Naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok je odsutna s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta ostvaruje se u vremenu uređenom propisima o radu i radnim odnosima. Naknada se utvrđuje u iznosu od 50% njene ostvarene plaće u zadnjih 6 mjeseci prije porođaja.

Pravo na ovu naknadu ostvaruje se preko Centra za socijalni rad nakon dostavljanja liječničkog nalaza odnosno djetetovog rodnog lista te potvrde o prosječnoj plaći u zadnjih 6 mjeseci prije porođaja.

Doprinose za zdravstveno i mirovinsko/penzijsko osiguranje snosi poslodavac.

Naknada porodiljama koje nisu u radnom odnos

Ovo pravo porodilja ostvaruje ako njezino kućanstvo može ostvariti pravo na dječiji doplatak, odnosno ako zadovoljava uvjete potrebne za ostvarivanje na dječiji doplatak.

 

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba