Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada

556 Views

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 21.mart. Međunarodna federacija socijalnih radnika u povodu Međunarodnog dana socijalnog rada usvojila je ovogodišnji moto pod nazivom „Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje“.

Često javnost nije ni upoznata šta sve spada u djelokrug rada socijalnih radnika i drugih profesionalaca u centrima za socijalni rad. Uvođenje u prava na novčana davanja je samo dio poslova koji su u posljednjoj godini veoma opteretili centre, a sve na uštrb usluga socijalnog rada. Usluga savjetovanja i porodično-pravne zaštite, saniranje porodičnih odnosa, prevencije izdvajanje djece iz porodica, smještaja u hraniteljske porodice i ustanove socijalne zaštite djece i lica bez podočnog staranja, usvojenje, starateljstvo, nasilje u porodici, rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, ovisnicima, žrtvama trgovine ljudima, djecom bez pratnje i rad sa brojnim drugim licima u stanju socijalne potrebe su samo neki od poslova koji se obavljaju u okviru djelatnosti socijalnog rada, a koji zahtjeva poznavanje i primjenu preko 30 zakonskih propisa.

Zato boljim upoznavanjem djelatnosti socijalnog rada, razumjevanje i podrškom socijalnih radnika i svih stručnjaka možemo samo pokušavati razumjeti šta to sve obuhvata odgovorna i humana djelatnost socijalnog rada i da bi svako iz svoje nadležnosti trebao hitno doprinijeti jačanju kapaciteta centara za socijalni rad. Ipak, mnogi smatraju da može bilo ko obavljati sve navedene poslove, a to često znači odlučivati o sudbinama drugih.

Stoga je ovaj dan prilika da ukažemo na značaj djelatnosti socijalnog rada u društvu i potrebu zajedničkog djelovanja sa donosiocima odluka u cilju poštivanja i podizanja digniteta ustanova i profesionalaca kojiobavljaju djelatnost socijalnog rada.

Imajući u vidu izuzetan društeni značaj profesije socijalnog rada, svim socijalnim radnicima/ radnicama, ali i drugim stručnjacima i stručnjakinjama i humanitarnim radnicima/ radnicama koji obavljaju djelatnost socijalnog rada čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada!

U videu saznajte više o njihovom radu i neke od uspješnih priča koje su rezultata njihovog rada i predanosti. Odvojimo trenutak da prepoznamo njihov doprinos i zahvalimo svim socijalnim radnicima na njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti pomaganju drugima.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba