Narodna kuhinja “Help others – Salzburg” Kalesija

91 Views

U povodu otvaranja Narodne kuhinje “Help others – Salzburg” u Kalesiji, pozivamo sva stara i iznemogla lica koja nemaju bližih srodnika koji mogu brinuti o njima i ne ostvaruju prihode od koji se mogu izdržavati, a imaju prebivalište na području općine Kalesija da se jave u našu ustanovu, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, kako bi stručni radnici izvršili procjenu a sve u cilju ostvarivanja prava na topao obrok u Narodnoj kuhinji u Kalesiji.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba