Predstavnici Centra za socijalni rad Kalesija učestvovali na završnoj dvodnevnoj konferenciji

494 Views

U Sarajevu je 29. i 30.03.2023. godine održana dvodnevna konferencija u okviru zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”, koji podržavaju i financiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN). Konferencija pod nazivom “Put ka unapređenju socijalne zaštite otporne na krize i vanredne situacije u BiH” koja je okupila predstavnice i predstavnike entitetskih ministarstava za socijalnu politiku/zaštitu, entitetske uprave civilne zaštite, koordinatorice i koordinatore DRR platformi/centara za socijalni rad iz 10 partnerskih opština i gradova, UNICEF-a, Ambasade Švicarske i UN agencija zaduženih za implementaciju Zajedničkog programa UN-a i Vlade Švicarske.

Cilj konferencije je sumirati rezultate postignute kroz implementaciju komponente programa, posvećene socijalnoj zaštiti, prezentirati naučene lekcije kao i dugoročnu viziju i preporuke za buduće unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Konferencija će rezultirati Mapom puta socijalne zaštite otporne na krize i vanredne situacije u BiH, koja će utrti put ka budućim investicijama i reformama u integrisanju pripravnosti u socijalnu zaštitu i njenom daljnjem pozicioniranju u međusektorski model za smanjenje rizika od katastrofe (DRR).

Mapa puta treba submilirati naučene lekcije i definisati prioritete za buduće mjere i ulaganja kako bi se postigla sistemska rješenja.

Priliku da prezentuje rezultate DRR radne grupe u sektoru socijalne i dječije zaštite općine Kalesija imao je kolega Selmir Buljkić, koji je bio jedan od panelista.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba