Help others 6

Humanitarna organizacija „Help others“

807 Views

Humanitarna organizacija „Help others“ je 17.01.2021. godine u Kalesiji otvorila Centar za djecu u potrebi u kojoj porodice u stanju socijalne potrebe (koje ne ostvaruje redovna mjesečna primanja) mogu ostvari pomoć u vidu hrane za bebu, mlijeko, pempas, maramice kao i odjeću. Potrebno je da sve porodice u stanju socijalne potrebe koje imaju dijete uzrasta do 3 godine, jave u Centar za socijalni rad Kalesija kako bi izdali Uvjerenje na osnovu kojeg mogu da preuzmu naprijed navedeno. 🚼🚺👶🏻👧🏼
Pored navedenog, za majke koje dobiju dijete, a nisu u radnom odnosu niti njihov bračni partner ostvaruje redovna mjesečna primanja, mogu da se jave u Centar za djecu u potrebi kako bi preuzele Paket za novorođenu bebu (hrane za bebe, odjeće, pempasa, flašice, maramice i dr.) svakim radnim danom od 09.00 do 16.00 sati. 👶🏻👧🏼⤵️⤵️⤵️

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba