Poboljsanje energijske efikasnosti

Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JU Centra za socijalni rad Kalesija

JU Centar za socijalni rad Kalesija je okončao projektne aktivnosti u sklopu rojekta „Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JU Centra za socijalni rad Kalesija“ koji je podržan od strane Fond za zaštitu okoliša FBiH. Navedenim projektom urađeno je utopljavanje objekta, fasada kao i saniranje krova. ✅
Centar ne pored navedenog, završio i brendiranje ustanove, a sto možete vidjeti i na fotografijama u prilogu‼️‼️⤵️⤵️⤵️📸📸📸📸🇧🇦
Koristimo priliku da se zahvalimo Fondu za zaštitu okoliša FBIH koji je prepoznao potrebu i podržao projekt „Poboljšanje energijske efikasnosdt objekta JU Centra za socijalni rad Kalesija“‼️🙏🙏🙏

Posjeta ustanovi MFS EMMAUS

Posjeta ustanovi MFS-EMMAUS

Dana 14.01.2022. godine, uposlenici JU Centra za socijalni rad Kalesija posjetili su lica koja su posredstvom naše ustanove smještena u ustanovu socijalne zaštite MFS-EMMAUS Duje, Doboj Istok.
Poštujući zdravstveno-epidemiološke mjere, održali smo zajednički sastanak sa svim štićenicima kao i strčnim osobljem Prihvatnog Centra na kojem smo se informisali se o zdravstvenom stanju naših štićenika te načinu na koji možemo da unaprijedimo već postojeću saradnju sa ovom ustanovom socijalne zaštite. Prilikom posjete uručeni su i skromni pokloni za svih 8 štićenika koliko se trenutno nalazi u ustanovi sa područja općine Kalesija.

Hitno rješavati problem prosjačenja

Potpisivanje revidiranog Protokola o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na području općine Kalesija, a vezano za prevenciju diskriminacije, zloupotrebe i eksploatacije djece i drugih ugroženih kategorija uprličeno je krajem decembra. Nadležne institucije i organizacije ovim činom žele pokazati opredjeljenje da kontinuirano doprinose razvoju sistema i usluga podrške i zaštite svih prava djece, a posebno djece u riziku od prosjačenja i drugih oblika eksploatacije.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba