Vildana Fatic

Fatić Vildana

dipl. pravnik

protokol@csrkalesija.ba

+387 35 631 176

 • Referat za protokol, kancelarijsko poslovanje i arhivu

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

  Kontakt info

  Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

  +387 35 631 176

  +387 35 631 581

  info@csrkalesija.ba