Medjunarodni dan socijalne pravde

Međunarodni dan socijalne pravde

673 Views

Place: JU Centar za socijalni rad Kalesija, JU Centar za socijalni rad Kalesija

 • Start : 2022/02/20 00:00
 • End : 2022/02/20 23:00
Danas se obilježava Međunarodni dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) ustanovila 2007. godine da bi ujedinila napore država u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranju svijeta u kome bi svi imali jednake šanse.
📣Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života.
📣Socijalna pravda je princip kojim se trebamo voditi prilikom obezbjeđivanja jednakog pristupa pravima i uslugama svakom našem korisniku‼️

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

  Kontakt info

  Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

  +387 35 631 176

  +387 35 631 581

  info@csrkalesija.ba