Jacanje sistema socijalnih usluga u BiH 4

Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH

Ahmeda Muratbegovića 1c, Sarajevo 71000

Danas je putem “Zoom” platforme održana finalna konferencija trogodišnjeg projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ implementiranog od strane SOS Dječija sela BiH. Jedan od panelista na konferenciji u sklopu “Hraniteljstvo – uticaj PRIDE metodologije na unaprijeđenje kvalitete hraniteljstva” bio je Huremović Mahir, certificirani Pride trener i uposlenik našeg Centra. Napominjemo da je osnovni cilj […]

Medjunarodni dan socijalne pravde

Međunarodni dan socijalne pravde

2022/02/20 00:00 JU Centar za socijalni rad Kalesija

Danas se obilježava Međunarodni dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) ustanovila 2007. godine da bi ujedinila napore država u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranju svijeta u kome bi svi imali jednake šanse. Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih […]

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba