Jacanje sistema socijalnih usluga u BiH 4

Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH

599 Views

Place: Ahmeda Muratbegovića 1c, Sarajevo 71000, Ahmeda Muratbegovića 1c, Sarajevo 71000

Danas je putem “Zoom” platforme održana finalna konferencija trogodišnjeg projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ implementiranog od strane
Jedan od panelista na konferenciji u sklopu “Hraniteljstvo – uticaj PRIDE metodologije na unaprijeđenje kvalitete hraniteljstva” bio je Huremović Mahir, certificirani Pride trener i uposlenik našeg Centra.
Napominjemo da je osnovni cilj projekta je kreiranje funkcionalnog sistema socijalnih usluga koji će biti usmjeren prema svim ranjivim društvenim skupinama i pojedincima, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije djece i porodica u BiH. Projekat je podržan od strane Vlade Savezne Republike Njemačke i provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. Ostali partneri projekta su kantonalna ministarstva socijalne politike, centri za socijalni rad, nevladine i međunarodne organizacije i pružaoci usluga.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba